···DÜREN···

– 04.09.22

Aftermath – Turning, Volker Saul

02.07. – 06.11.22

Unterbrechungen, Lücken, Vera Molnar, Opening 01.07., 19 h

25.09.22 – 08.01.23

Ausstellungen der Günther-Peill-Stiftung, Kerstin Brätsch, Britta Thie, Alexis Gautier, Opening 25.09., 12 h

Hoeschplatz 1, 52349 Düren, T. +49 (0)2421 252561, museum@dueren.de, www.leopoldhoeschmuseum.de, Tue–Sun 10–17 h, Thu 10–19 h