···DÜREN···

– 08.08.21

Ausstellungen der Günher-Peill-Stiftung, Alice Creischer, Kasia Fudakowski, Pakui Hardware

29.08. – 21.11.21

Album – Portraits 1989–2020, Albrecht Fuchs, Opening 29.08., 12 h

26.09.21 – 09.01.22

Walter Dohmen, Opening 26.09., 12 h

Hoeschplatz 1, 52349 Düren, T. +49 (0)2421 252561, museum@dueren.de, www.leopoldhoeschmuseum.de, Tue–Sun 10–17 h, Thu 10–19 h